Forskning och fakta

Den psykiska ohälsan och stressrelaterade sjukdomar ökar för varje år. Många är av uppfattningen att det kan bero på att vi de senaste 200 åren distanserat oss alltmer från naturen. Glädjande nog har forskare runt om i världen kunnat påvisa att vi kan öka vårt välmående genom att återskapa kontakt och relation till Naturen.

Guidade Skogsbad, eller Shinrin-yoku (森林浴) som det heter i ursprungslandet Japan där man redan på 80-talet började anlägga hälsoparker, särskilda Skogsbads-anläggningar för att komma till bukt med den stressrelaterade ohälsan som lavinartat hade ökat i landet. I Japan är Skogsmedicin ett vedertaget begrepp och en del i deras hälso- och sjukvård.

Japan var även tidiga med att börja forska kring Skogens hälsoeffekter och idag forskas det på samtliga kontinenter, så också i Sverige bland annat på SLU (Statens Lantbruksuniversitet) och Linnéuniversitet för att nämna några. Allt fler länder och även vissa landsting i Sverige har på allvar fått upp ögonen för naturens positiva hälsoeffekter och börjar använda sig av natur på recept och allt fler behandlingsformer med skog- och naturterapi som grund tas fram och används i syfte att behandla främst stressrelaterad ohälsa.

Påvisade hälsoeffekter av guidad skogsterapi:

Sänker blodtrycket
Minskar stress
Minskar blodsockernivåer
Förbättrar koncentration och minne
Stämningshöjare, minskar oro och ångest
Ökar känslan av energi
Boostar immunförsvaret
Ökar självmedkänsla
Förhöjer smärttröskel
Förbättrar sömnkvalitet

 

Immunförsvaret stärks

Även en kortare exponering i skogsmiljö kan stärka immunförsvaret och minska stress, oro och depression. Effekterna har visat sig vara mätbara upp emot en månad efter skogsbesöket.

Vad är det då som händer i skogen?

Doktor Qing Li från Japan, säger sig ha kommit fram till att det är de fytokemikalier, eller fytoncider, som träd och växter avger när de ”andas” som påverkar människan. De så kallade natural killer cells, en sorts vita blodkroppar som är en viktig del av kroppens immunförsvar ökar i antal vid skogsvistelsen.

Skogsluft kan också öka produktionen av DHEA i adrenal cortex. Det är en substans som skyddar oss från hjärtinfarkt, säger en annan forskare vid namn Clemens Arvay, österrikisk biolog.

Minskad stress och oro

Forskning runt om i världen har kunnat visa att blodtryck, puls och halten av stresshormonet kortisol sjunker och det redan efter kort stund i skogen. Kroppens egna lugn-och- ro-system aktiveras i naturen.

Sinnet skärps förbättrar koncentration

Naturen har en förmåga att skärpa vårt sinne. Rachel och Steven Kaplan, professorer i miljöpsykologi vid University of Michigan har visat att vistelse i naturen återställer vår förmåga till riktad uppmärksamhet, den sorten som behövs för skola och arbete. Även svenska forskare har i studier kunnat visa att vår koncentration och tankeförmåga förbättras när vår hjärna får återhämtning i naturen.

Inspirerande Litteratur:

 Grahn, Patrik Ottosson, Åsa: Alnarpsmetoden Trädgårdsterapi, att få hjälp av naturen vid stress och utmattning, Bonniers existens 2010

Larsson, Eva-Lena: Gröna rehabs modell – vid stressrelaterad ohälsa, Studentlitteratur 2020

Miyazaki, Yoshifumi: Shinrin-Yoku, Bli lugn och harmonisk med natur– och skogsterapi, Tukan förlag 2018

Ottosson, Åsa och Mats: Lugn av naturen, Votum och Gullers förlag 2013

Ottosson, Åsa och Mats: Närmare naturen, vetenskap och vetskap om varför vi mår bra därute, Bonnier fakta 2020

Plevin, Julia: The healing magic of Forest bathing, Ten speed press 2019

Sanner, Eva: Naturens hemlighet, återfinn din plats i det stora sammanhanget, Bladh by Bladh 2018

Thurfjell, David: Granskogsfolk – Hur naturen blev svenskarnas religion, Norstedts 2020

Van den Bosch, Matilda, Bird, William: Oxford Textbook of Nature and Public Health, The role of nature in improving the health of a population, Oxford university press 2018

Wohlleben, Peter: Trädens hemliga liv, Norstedts 2015

Qing, Li: Shinrin-Yoku The Art and Science of Forest-Bathing, How trees can help you fund health and happiness, Penguin Life, 2018