Primärvård & Myndighet

Med min bakgrund som leg arbetsterapeut, mindfulnessinstruktör och pågående certifiering till skogsterapiguide erbjuder jag konsulttjänster inom evidensbaserad naturterapi på kortare eller längre basis.

Vänder mig till Primärvård, landsting, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen eller andra intressenter.

Samtidigt som nu sjukskrivningar för psykisk ohälsa ökar oroväckande så kommer idag positiva forskningsresultat kring naturens hälsofrämjande effekter på vårt välbefinnande. Spännande evidens visar på vad som händer fysiologiskt och psykologiskt när vi har kontakt med natur och skog. Studier har visat att naturens hälsoeffekter kan bidra till ökad koncentration och uthållighet, ökad glädje, förbättrat immunförsvar, ökad självmedkänsla. Studierna på SLU visar att de patienter med utmattningsdiagnos som fått behandling i naturen, efter tre år har bättre resultat än om de hade tagit läkemedel. Trädgårdsterapi enligt Alnarpsmetoden har länge och framgångsrikt använts och nu får allt fler upp ögonen för skogens hälsofrämjande egenskaper.

Idag skriver vissa landsting ut Natur på recept och olika behandlingsmetoder utarbetas. Grön rehabilitering och naturterapi är på stark framväxt på samtliga kontinenter och glädjande så även i Sverige.

Jag skräddarsyr mina tjänster efter önskemål och behov. Här nedan kan du se några exempel på upplägg:

1. Grön rehabilitering, stressreducering och återhämtning genom anpassade närvaro- och sinnesövningar i skogen enligt metod utarbetad av EFTI, European foresttherapy institute – kurs om ca 8 tillfällen à 1,5-2 timmar/tillfälle.

2. Anpassade närvaroövningar i naturen riktade till personer med funktionsnedsättning inom LSS (Lagen om särskilt stöd) – enstaka tillfällen alternativt ett upplägg som kurs under flera tillfällen.

3. Föreläsningar och workshops med olika teman men alltid med fokus på ökat välbefinnande utifrån naturens positiva hälsoeffekter.

– Från utmattad till välbefinnande med hjälp av skogen – min egen berättelse kopplad till den senaste forskningen inom området

– Hur naturen kan förebygga stressrelaterad ohälsa Interaktiv inspirationsföreläsning 1,5-2,5 timme

Jag utgår från Västerås men har möjlighet att ta uppdrag i hela Sverige

Läs mer om forskning och fakta

Och här kan du läsa mer om mig.

Kontakta mig!