Annette Öhrn

Grundare Saktain

Jag är kvinnan som i sina bästa år valde att kliva av en spännande chefstjänst för att lyssna till mitt hjärtas röst och förverkliga drömmen om ett eget företagande inom NaturHälsa. Brinner för att främja hälsa hos både den enskilde men även att arbeta med företag som ser till sina medarbetare som den viktiga resurs de är.

Har de senaste tjugo åren haft förmånen att arbeta med spännande uppdrag som arbetsterapeut, verksamhetsutvecklare och ledare inom både offentlig och privat regi. Merparten av tiden har jag arbetat med personer med olika typer av funktionsvariationer och på senare år med hälsofrämjande insatser till anhöriga och seniorer.

Mitt arbetssätt har alltid kännetecknats av ett holistiskt och salutogent synsätt med en stark tro på mina medmänniskors inneboende resurser.

I samband med min egen utmattningsdiagnos för några år sedan blev naturen och då främst skogen än viktigare för mig och det var i skogens famn som jag fann min återhämtning och läkning. När så äntligen bruset i min kropp och knopp tystnade och jag åter kom i kontakt med min kraft och intuition, så blev det blev så tydligt för mig att det var med dessa verktyg i naturen som jag ville arbeta och sprida vidare till andra i syfte att förebygga ohälsa.

Jag utbildade mig då även till mindfulnessinstruktör, vilket även det blev ett verktyg på min väg till ett nytt, mer hållbart jag. Är certifierad Skogsbadsguide samt även certifierad Natur- och Skogsterapiguide genom SNFTI, Scandinavian Nature and Forest Therapy Institute som tagit fram en metod som vilar på vetenskaplig grund.

Under 2019-2020 läste jag 15p på Linköpings universitet ”Hälsa ur ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder”. En fantastisk utbildning som gav kunskap och verktyg kring förebyggande av stressrelaterad ohälsa och då även den kopplad till naturens positiva hälsoeffekter.

Idag har jag en projektanställning på halvtid som arbetsterapeut inom Naturunderstödd stressrehabilitering. Vi är ett multimodalt team inom Stockholms läns sjukvårdsområde som erbjuder ett upplägg som bygger på den metod som är framtagen av Gröna rehab i Göteborg (som i sin tur bygger på Alnarps-metoden)

Ta gärna kontakt och läs mer om min bakgrund på Linkedin